ОБЩИ УСЛОВИЯ НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ „ЖИВОТЪТ Е ПО-ВЪЛНУВАЩ С НАГРАДИ ОТ TCHIBO“

1. Организатор

Рекламната кампания „ЖИВОТЪТ Е ПО-ВЪЛНУВАЩ С НАГРАДИ ОТ TCHIBO“ (още наричана по-долу „Игра/та“, „Промоция/та, „Промоционална/та кампания“ или „Кампания/та“) се организира от „ТЧИБО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 175185681, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район Красно село, ул. „Юнак“ № 11-13, ет. 4, офис А-04/OF-2 (наричан по-долу „Организатор/ът“).

1.1. Контакти с Организатора

Участниците в настоящата Кампания могат да се свържат с Организатора във връзка със запитвания или допълнителна информация за Кампанията:
- Чрез телефонно обаждане на номер 0888422962. Всяко телефонно обаждане се заплаща в зависимост от тарифния план за разговори на съответния Участник.
- Чрез изпращане на съобщение на имейл адрес tchibo.promo@mediabasket.eu.

Можете да се свържете с представител на Организатора от понеделник до неделя в часовия диапазон от 09:00 часа до 20:00 часа.

Организаторът не поема задължение да отговоря на всички телефонни обаждания и запитвания по имейл или поща във връзка с Кампанията.

Рекламната кампания се провежда въз основа и съгласно условията на настоящите правила (наричани по-долу „Общи условия“). Общите условия са задължителни за всички Участници в Промоцията.

2. Участници

Право на участие в Промоционалната кампания има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с местоживеене в Република България, което отговаря на изискванията, посочени в Общите условия и е приело настоящите Общи условия (наричани по-долу “Участник/ци”).

Не могат да участват в Кампанията лица, които са взели участие в организирането и провеждането на играта, включително служители на рекламни агенции "МЕДИЯБАСКЕТ" ООД и "МЕЙТ АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД, служители на Организатора, филиали на Организатора, лица, които участват в управлението, контрола или капитала на дружеството на Организатора, както и членовете на техните семейства.

Участието на лицата е обвързано със закупуването на продукти, обозначени с марката “Tchibo”.

3. Участващи продукти

В Кампанията участват всички серии продукти с марката “Tchibo”, както следва:
- Tchibo Family – мляно кафе, разтворимо кафе и кафе на зърна;
- Tchibo Espresso – мляно кафе и кафе на зърна;
- Tchibo Barista – кафе на зърна;
- Tchibo Gold – мляно кафе и разтворимо кафе;
- Tchibo Exclusive – мляно кафе;
- Tchibo Black & White – мляно кафе и разтворимо кафе;
- Tchibo Turkish coffee – мляно кафе;
- Tchibo Caffe Crema
- Tchibo BIO Kaffee
- Tchibo Cafissimo – кафе капсули от стандартна и специална селекции.

В играта участват всички разфасовки/пакети от горепосочените серии - 1 кг., 500г., 250г., 200г., 100г. и др., предлагани във физическите магазини на територията на Република България, с които Организаторът си партнира.

Липсата на рекламен стикер върху участващите продукти не изключва възможността да бъдат закупени с цел участие в Кампанията съгласно настоящите правила.

4. Механизъм на участие

Един участник има правото да регистрира до 5 (пет) различни касови бележки на ден по време на Кампанията. Регистрация на една касова бележка за участие не изключва възможността за участие с други касови бележки. Участието в играта е обвързано с покупка.

Механизмът за всяко участие в играта е както следва:
Стъпка 1: Купете участващи в Кампанията продукти с марката “Tchibo” наминимална стойност от 7 лева в периода на играта;
Стъпка 2: Регистрирайте касовата бележка на специално генерираната промо страница на www.tchibo.bg :
- Въведете общата стойност на закупените “Tchibo” продукти;
- Въведете номера на касовата бележка;
- Въведете име и мобилен номер;
Стъпка 3: Потвърдете (чрез отбелязване на съгласие в чек-бокс), че желаете да участвате и сте съгласен с Общите Условия на Играта, както и че ще съхраните и предадете на куриера регистрираната печеливша касова бележка

Продуктите с минимална стойност от 7 лева следва да бъдат отразени на една касова бележка. От касовата бележка следва да е видно, че са закупени Tchibo продукти, включени в настоящата Кампания. Достатъчно доказателство е изписването на имената на продуктите на касовата бележка. Ако от издадената касова бележка не е ясно видимо закупуването на Tchibo продуктите, участващи в Кампанията (пример – стоките са описани единствено с кодове), Организаторът ще приеме и касова бележка, върху която търговецът, продал продуктите, обозначи допълнително имената на закупените Tchibo продукти, придружено с подпис и печат на търговеца върху съответната касова бележка.

Една касова бележка, която отговаря на посочените в настоящия абзац условия, дава право на едно участие в Играта и съответно на една възможна печалба от Кампанията.

Не се разрешава участие с касови бележки, върху които е отразена по-ниска стойност на участващите продукти с марката “Tchibo” от 7 лева. Регистрация и участие с такива касови бележки няма да се вземе предвид при тегленето на печелившите. Крайните цени за потребителите, на които участващите в Промоционалната кампания продукти с марката “Tchibo” се предлагат, се определя едностранно от съответния търговски обект.

5. Срок и територия на Кампанията

Периодът на провеждане на Кампанията е от 00:00 ч. на 14-ти септември до 23:59 ч. на 8-ми ноември 2020 година, включително.

Организаторът има правото едностранно да удължи срока на Кампанията или да я прекрати предсрочно с изменение на настоящите Общи условия.

Кампанията се провежда в партниращите на Организатора физически магазини на територията на цялата страна. Обявяването на печелившите се осъществява на специално генерираната от Организатора промо страница на www.tchibo.bg.

6. Видове награди

Наградите - част от Кампанията, са общо 570:
• 10 автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee
• 80 комплекта от две чаши за кафе Caffé Crema
• 480 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Участниците, спечелили автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee, имат право на техническа поддръжка от Организатора при възникването на неизправност в рамките на 12 (дванадесет) месеца от получаването на продуктите. За повече информация, моля прочетете т. 11 от настоящите Условия – „Отговорност“.

7. Теглене на печелившите

Тегленето на печелившите Участници ще се извършва от специално разработен за нуждите на Играта софтуер на случаен (томболен) принцип в долупосочените периоди на Играта. Всяко теглене се осъществява със съдействието на рекламна агенция "МЕЙТ АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД. Тегленето на спечелилите автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee Участници се осъществява и в присъствието на нотариус. Резултатите от тегленето на печелившите се отразява надлежно в протокол, в който се записват имената на спечелилите Участници в последователността на изтеглянето им.По време на седмичните тегления първо се теглят Участниците, които печелят пакетите кафе и след това Участниците, които печелят комплектите от две чаши за кафе.

На последното теглене – на 9-ти ноември 2020 година, се теглят първо Участниците, които печелят пакетите кафе, след това Участниците, които печелят комплектите от две чаши за кафе и накрая Участниците, които печелят автоматичните кафемашини.

Тегленето на печелившите Участници, които печелят автоматични кафемашини, ще се проведе единствено на 9-ти ноември 2020 година.

Тегленето на печелившите Участници, които печелят комплекти от две чаши или пакети кафе, се провежда всяка седмица както следва:
- на 21 септември 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 28 септември 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 5 октомври година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 12 октомври 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 19 октомври 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 26 октомври 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 2 ноември 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 9 ноември 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema, 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг и 10 автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee.

Всеки печеливш ще бъде уведомен, че печели чрез SMS на мобилния номер, посочен при регистрацията си, и ще бъде обявен на сайта. При обявяване на печелившите, последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта. Целта ни е да осигурим на всички Участници спокойно и сигурно участие в играта. Печелившите Участници ще бъдат оповестени на сайта ни в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от приключването на всяко теглене съгласно горепосочения график.

Печелившите касови бележки/фактури от седмичните тегления ще бъдат изключени от Играта за спечелване на една от 10 автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee. Всички други касови бележки/фактури, които са регистрирани, но не са печеливши от седмичните тегления, участват в Играта за спечелването на горепосочените кафемашини.

Молим всички Участници да попълват внимателно информацията в бланката при участие в играта, особено телефонен номер. Участниците разбират и се съгласяват, че без правилно и коректно въведен телефонен номер, Организаторът не може да се свърже със съответния Участник и да изпълни задължението си да предаде съответната награда. Следователно, Организаторът няма да бъде отговорен при никакви обстоятелства за неизпълнение на задълженията си при неправилно изписване на данните при регистрация на касовата бележка или пълната им липса.

8. Получаване на наградата

Всички Участници следва да запазят регистрираните касови бележки/фактури до изтеглянето им като печеливши или изтичане срока на Кампанията, защото награда може да получи единствено този печеливш Участник, който е запазил касовата бележка/фактурата, която е изтеглена. Касовата бележка/фактурата следва да се предостави като доказателство при получаване на наградата – касовата бележка/фактурата се предава на куриера, който изпълнява доставката на наградата. Загубени или откраднати касови бележки лишават Участника от възможност да получи наградата си при печалба.

След получаване на SMS за печалбата, печелившите Участници следва да се свържат с "МЕЙТ АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД и да предоставят необходимите данни с цел осъществяване на доставките на спечелените от тях награди на телефон 0888422962 (всяко телефонно обаждане се заплаща в зависимост от тарифния план за разговори на съответния участник).

Срокът за свързване с "МЕЙТ АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД е 5-дневен, считано от деня, следващ SMS-известяването. Ако Участник не се свърже с "МЕЙТ АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД в този срок, се счита, че същият се е отказал от наградата си.

Организаторът събира всички награди, които са неполучени съгласно настоящите Правила, и по своя преценка определя допълнителна дата извън официално обявения срок на Кампанията, в който организира допълнително ново теглене за съответните неполучени награди, като включи всички неспечелили Участници. Организаторът запазва правото си да обяви на специалната промо страница датата на извънредното теглене и допълнителна информация за него.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни дни след подаването на адрес за доставка от страна на Участника. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия Участник на съответния подаден от него адрес, последният ще получи обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде върната и използвана от Организатора за допълнително теглене съгласно горепосочения абзац. Организаторът не носи отговорност при неполучаване на наградата, когато Участникът е подал грешен или непълен адрес, който адрес може да създаде затруднения за изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Участникът не може да бъде намерен или да бъде осъществен контакт с него чрез предоставения телефонен номер за целта.

Разходите за извършването на доставките от съответната куриерска фирма са за сметка на Организатора. Печелившите не следва да заплащат каквато и да е сума във връзка с доставките на техните награди.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставена печеливша касова бележка/копие от фактура за потвърждение на печелившите. По изключение е допустимо приемането на копия на печеливши касови бележки, но единствено при представяне на оригинал за сверяване.

При получаване на наградата си, всеки Участник следва да подпише обратна разписка и Приемо-предавателен протокол, с което да се удостовери факта на получаването. Личните данни, предоставени в съответния Приемо-предавателен протокол за получаване на кафе машина като награда, се използват за данъчни цели, подробно разгледани в т. 9 от настоящите ОУ – Данъчно облагане.

9. Данъчно облагане

Наградите - комплект от две чаши за кафе Caffé Crema и пакет кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг., се считат за предметни печалби с незначителна стойност съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) и са необлагаеми. Поради стойността си, кафе машините са облагаеми награди по смисъла на ЗДДФЛ с окончателен данък от 10%. Декларирането, удържането и внасянето на данъка се осъществява от Организатора в качеството си на платец на дохода.

Организаторът използва събраните посредством подписания Приемо-предавателен протокол лични данни с цел изпълнение на законовите си задължения по ЗДДФЛ.

Организаторът предоставя при поискване, при условията и в срока по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, на всеки от печелившите Участници, служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, както и на размера на платения данък. Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на Печелившия участник по ЗДДФЛ.

10. Правила на Играта

Участниците в Промоцията следва да спазват всички условия, разпоредби и задължения, уредени с настоящите Общи условия.

Организаторът има правото едностранно да отстрани от Играта всяко лице, за което е установено, че е нарушило, заобиколило или злоупотребило във връзка с Промоционалната кампания и/или правилата, уредени с настоящите Общи условия.

Организаторът има право да изменя Общите условия, като промените влизат в сила от публикуването на изменените Общи условия на промо сайта на www.tchibo.bg. Когато Участник не е съгласен с измененията в Общите условия, той следва да преустанови участието си в Играта. При преустановяване на участието в Играта, Участникът следва да информира в писмена форма Организатора на горепосочения имейл за връзка.

11. Отговорност

За Организатора не възниква отговорност или задължения във връзка с Участник, който е закупил участващи в настоящата Промоция продукти с марката „Tchibo“ и желае да участва в Играта преди или след срока на Кампанията, уреден в т. 5 от настоящите Общи условия.

Организаторът осигурява 12 (дванадесет) месеца техническа поддръжка на кафе машините при възникването на неизправност/повреди по време на експлоатацията на получените награди. Срокът на поддръжката започва да тече от момента на получаване на съответната кафе машина. Следва да се вземе предвид, че поддръжката покрива неизправност/технически повреди, единствено и само когато кафе машините са били използвани правилно, добросъвестно и по предназначение. Организаторът не носи отговорност за бъдещи претенции във връзка с изправността на кафе машините извън срока на посочената поддръжка или когато неизправността/повредите са предизвикани от неправилна експлоатация. При възникването на неизправност/повреди, моля да се свържете с екипа на Организатора чрез официално посочените канали за комуникация в началото на настоящите Общи условия.

Наградите, показани в рекламните материали на играта, са илюстративни и може да се различават от реалните, за което Организаторът не носи отговорност.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил Участник е предоставил грешни/неверни данни при регистрацията си, не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон за връзка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата или не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение.

Организаторът не носи отговорност за невъзможност наградата да се достави до адрес от куриерската фирма поради предоставен от Участника грешен или непълен адрес, който затруднява осъществяването на доставката или прави същата невъзможна или поради невъзможност да се осъществи контакт с Участника чрез предоставения телефонен номер за целта.

12. Лични данни

Организаторът на Промоционалната кампания приема сигурността и защитата на данните на Участниците изключително сериозно и всички действия по обработване на лични данни са съобразени изцяло с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и приложимото българско законодателство.

Организаторът - „ТЧИБО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 175185681, е Администратор на личните данни на Участниците, обработвани във връзка с Играта.

Долупосочените лични данни се обработват единствено за целите, за които са събрани първоначално. При възникването на каквато и да е промяна относно целите или средствата за обработването им, Организаторът следва незабавно да се свърже с Участниците, за да ги информира допълнително.

Лични данни Цели Основание за обработване Период на съхранение
1. Име и фамилия
2. Телефон за връзка
1. Участие в играта – регистриране на касовата бележка/фактура на специалната промо страница на www.tchibo.bg; необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна; До 3 месеца след приключване на Кампанията;
Телефон за връзка 1. Свързване с печелившите Участници и обявяването на номерата на сайта www.tchibo.bg; необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна; До 3 месеца след приключване на Кампанията;
1. Име и фамилия
2. Телефон за връзка
3. Адрес за доставка
Получаване на потвърждение за наградите от страна печелившите Участници; необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна; До 3 месеца след приключване на Кампанията;
Адрес за доставка Осъществяване на доставка на спечелената награда необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна; До 3 месеца след приключване на Кампанията;
1. Три имена
2. ЕГН – единствено при спечелени награди кафе машини
1. Подписване на Приемо-предавателен протокол и удостоверяване получаването на наградата;
2. Деклариране, удържане и плащане на данък върху стойността на спечелените кафе машини
3. Издаване на служебна бележка
1. необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна;
2. обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
3. обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
10 години съгласно Закона за счетоводството;
1. Име
2. Телефон
3. Други доброволно предоставени данни
Осъществяване на комуникация с Организатора по инициатива на Участниците във връзка с предоставяне на отговори на запитвания, сигнали, въпроси; Легитимни интереси на Администратора – отговор на Ваше запитване с цел проследяване правилното протичане на Играта и подобряване на нашите услуги; До предоставянето на финален отговор по Вашето запитване или сигнал;


Ние съхраняваме горепосочените лични данни единствено на територията на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП).

Организаторът предприема всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците в Играта, като осигурява контрол върху достъпа до оборудване, носителите на данни, съхраняването, пренасянето и др.

Субектите на лични данни (регистрираните в Играта Участници) имат право:
- да получат информация във връзка с обработването на личните им данни от Организатора;
- на достъп до личните им данни;
- на коригиране, когато данните са неточни;
- личните им данни да бъдат изтрити, което право обаче не е абсолютно (право „да бъдеш забравен“);
- на преносимост на личните данни между отделни администратори;
- ограничаване на обработването от страна на Организатора;
- възражение спрямо обработването на неговите лични данни;
- право на защита при нарушаване на неговите права съгласно приложимото законодателство.


Организаторът споделя личните данни на Участниците с трети страни с цел осъществяване на Промоционалната кампания. Личните данни на Участници се предоставят на партньорите ни, включително доставчици на куриерски услуги и маркетинг компании.

Личните данни на Участниците, които се споделят с трети страни са ограничени до необходимия минимум за изпълнението на предназначеното от партньорите ни. Личните данни се предоставят на доставчиците на куриерски услуги с цел осъществяване на доставките на спечелените награди, а на маркетинг компаниите – с цел успешно провеждане на Кампанията и поддържането на профилите на Организатора в социалните платформи с цел популяризация на Кампанията.

Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени и на други трети страни в следните случаи:
1. Отговаряне на нормативно изискване, съобразяване с досъдебно или съдебно производство, заповед или процес, свързани пряко или косвено с Организатора;
2. Когато се изисква при преобразуване, ликвидация или несъстоятелност на Организатора;
3. В изпълнение на нормативно установено задължение или по силата на властнически акт на публичен орган, включително данъчни органи;
4. Когато предоставянето на данните е необходимо за защита на правата, интересите или имуществото на Организатора; или
5. Когато е изискуемо или позволено от закона.


В случай на нарушение на сигурността на лични данни, Организаторът се задължава да предприеме необходимите действия за защита на правата и интересите на Участниците в предвидените в закона случаи и срокове.

Компетентният надзорен орган на територията на Република България относно въпроси, свързани със защита на лични данни е Комисия за защита на лични данни, с адрес София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, уебсайт: http://www.cpdp.bg/.

При възникването на въпроси относно личните данни на Участниците и тяхното обработване или упражняване на някое от горепосочените права, можете да се свържете с Организатора чрез изпращане на съобщение на имейл адрес office@tchibo.bg.

13. Прекратяване

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време. Прекратяването може да се дължи на нарушаване на настоящите Общите условия, материални злоупотреби, изменения в българското законодателство, забрани или разпореждания на държавни органи за спиране или преустановяване на подобни кампании, настъпването на форсмажорни обстоятелства и всякакви други обстоятелства, които не са под контрола и не зависят от Организатора.

Прекратяването на Промоцията следва да се обяви на промо сайта на Организатора на www.tchibo.bg.

14. Спорове и други

Настоящите Общи условия и провеждането на Промоционалната кампания са съобразени с българското законодателство. За неуредените в Общите условия въпроси следва да се прилага законодателството на Република България.

С участието си в настоящата Кампанията, всеки Участник изрично декларира, че се е запознал със съдържанието на Общите условия, разбира ги напълно, съгласен е с тях и ги приема.

При причиняването на вреди на Организатора от страна на Участник в Кампанията, Организаторът има право да търси обезщетение за вредите по съдебен ред.

При възникването на въпроси или коментари, не се колебайте да се свържете с нас на посочените по-горе за това имейл и телефонен номер. Пожелаваме успех на всички участващи в играта. Животът е по-вълнуващ с награди от Tchibo!
Close mobile nav icon