Устойчиво развитие
Като една ог най-големите немски компании за консуматорски продукти и ритейл, която оперира на международните пазари, Тчибо акцентира на своята ангажираност към хората и околната среда. Като семейна компания, това е основният начин по който ние може да продължим да предоставяме високо качество и отличим Тчибо като марка. Нашата цел е да постигнем 100% устойчивост в бизнеса ни. Устойчивото развитие е неразделна част от стратегията на компанията от 2006г до сега.
Кафе
Ние обожаваме кафе. За да предостави висококачествено кафе, Тчибо е ангажирана компания, която защитава околната среда и подобрява условията на живот на фермерите, които отглеждат кафе.
Cafissimo
Насладата от висококачествено кафе е постигнато чрез поддържате на висок стандарт в качеството. Всичко сортове кафе, използвани в Cafissimo, са от 100% сертифицирани и устойчиви ферми.
Консуматорски продукти
Тчибо не се фокусира само върху качеството в производствения процес. Компанията инвестира последователно в подобряването на социалните стандарти и околна среда.
Защита на околната среда
Компанията полага усилия и инвестира в опазване и защитата на природните ресурси.
Служители
Хармоничен баланс работа-личен живот, здраве, образование и обучение са част от основните съставки за задържането на своите служители. Като семейна компания, Тчибо осигурява разнообразна работна среда.
Награди
Ние сме направили добър прогрес към постигане на целта от 100% усточивост на бизнеса. Това се отчита чрез наградите, които сме получили в тази област и ни дават увереност да продължим да работим в тази насока.